He (Helen) Hu

Ph.D. 2000 - 2005

Advisor: Jun Liu/Ying Nian Wu