Jinrui Cui

M.S. 2001 - 2002

Advisor: Yingnian Wu
jcui @ ucla.edu