Jinrui Cui
M.S. 2001 - 2002
Advisor: Yingnian Wu
jcui @ ucla.edu