Hui Tang
M.S. 2007 - 2009
Advisor: Ying Nian Wu
huitang @ stat.ucla.edu