Liyuan (Shirley) Xiong
M.S. 2000 - 2002
Advisor Jan de Leeuw