1

Qian Xiao

Ph.D. 2012-, Hongquan Xu

Campus Address

8359 Math Sciences Bldg.

Email Address

xiaoqian1990v@gmail.com

Link

http://www.stat.ucla.edu/~qian.xiao — Homepage