1

Xiaohan Nie

Ph.D. 2012-

Campus Address

9407 Boelter Hall

Email Address

niexh@ucla.edu

Link

http://www.stat.ucla.edu/~xiaohan.nie — Homepage